ภูพิงค์รถเช่าเชียงใหม่
096-1089899,089-5526855
เลขที่ 439/8 หมู่ที่ 7 ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

พระบรมธาตุดอยสุเทพ - รถเช่าเชียงใหม่

พระบรมธาตุดอยสุเทพ

รถเช่าเชียงใหม่-พระบรมธาตุดอยสุเทพ

พระบรมธาตุดอยสุเทพ  อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่  เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย  เป็นจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็นสบายที่สุดจังหวัดหนึ่ง  เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  นิยมมาท่องเที่ยงกันเป็นประจำทุกปี  และฤดูที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกัน  ก็เป็นฤดูหนาว  เพื่อมาชมอากาศหนาว  มาเก็บสตอเบอรี่กิน  และเราเที่ยวในฤดูหนาว  อากาศจึงเย็นสบายไมร้อน  สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  มีมากมายเป็นสิบ ๆ สถานที่ ได้แก่   พระบรมธาตุดอยสุเทพ , ดอยอินทนน , ดอยอ่างขาง  และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นต้น

พระบรมธาตุดอยสุเทพ  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  1,046  เมตร  เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่   ลานเจดีย์  เป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่  ทางขึ้นเป็นบันได  นาคเจ็ดเศียรก่อปูน ในอดีตการเดินทางขึ้นไปสักการะค่อนข้างยากลำบาก  จนปี พ.ศ. 2100 พระมหาญาณมงคลโพธิ์  วัดอโศการาม  เมืองลำพูนได้สร้างบันไดนาคหลวงทั้ง 2 ข้าง  เพื่อให้ประชาชนได้ขึ้นไปสักการะบูชาศรีวิชัย  ได้สร้างถนนยาวตั้งแต่  ช่วงสวนสัตว์ชียงใหม่ผ่านวัดพระธาตุดอยสุเทพ  และไปสิ้นสุดที่พระตำหนักภูพงคราชนิเวศน์  โดยถนนที่สร้างขึ้นนี้  มีความยาว 11.53 กิโลเมตร  ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางขึ้นมาสักการะบูชาได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 การขึ้นไปกราบไหว้สักการบูชา พระบรมธาตุดอยสุเทพ   เราสามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง  ดังนี้
           1.เดินขึ้นบันไดนาคเจ็ดเศียร์ มีขั้นบันได้ทั้งหมด 306 ขั้น  ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง  บันไดนาคแห่งนี้  เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ  และเป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน
            2.  เดินทางขึ้นไปด้วยรถรางไฟฟ้า สำหรับคนที่ไม่สะดวกก็มีบริการเช่นกัน  ราคาขึ้นลง คนละ 20 บาท  สำหรับคนไทย  และ 50 บาท  สำหรับชาวต่างชาติ  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. 
           พระบรมธาตุดอยสุเทพ  พระธาตุของวัดนี้  เป็นเจดีย์ทรงเชียงแสน  ฐานสูง  ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม  ปิดด้วยทองจังโก  2  ชั้น  ก่อสร้างตามศิลปะล้านนา  องค์พระบรมสารีริกธาตุจะถูกบรรจุไว้ใต้ดิน  ตามธรรมเนยมการสร้างพระธาตุในสมัยก่อน  ที่นิยมฝังพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ใต้ดินเพื่อให้เป็นเสาหลักของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย   เชื่อกันว่า  หากมาสักการะและอธิษฐานขอ  พระบรมธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา  แคล้วคลาด  ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ นานา ไปได้

           และทุกปีจะมีประเพณีเดียวขึ้นดอย  ไหว้สาป่ารมี  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อสักการะ  พระบรมธาตุดอยสุเทพ  โดยจะมีขึ้นก่อนหน้าวันวิสาขบูชา 1 คืน  

line qr code
ติดต่อเรา
096-1089899,089-5526855
096-1089899,089-5526855, 053447625
www.phupingcarrental.com
เลขที่ 439/8 หมู่ที่ 7 ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
รายละเอียดการชำระเงิน
เลขที่บัญชี 404-825514-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี หางดง
ชื่อบัญชี นางสาว พิศน์ศุภชา เดชาพิทยารักษ์